ALLSHENG INSTRUMENTS

We completed the New English Version Website: www.allsheng.com

English Version's website: www.allsheng.com
Chinese Version's website: www.allsheng.com.cn 
Contact Us

TEL: +86-571-88948289

FAX: +86-571-87205673

Email: info@allsheng.com

Add:Building 1 & 2, Zheheng Science Park, Zhuantang Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China